Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal
Válasszon nyelvet  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
        Consultare

     Taxe şi impozite

         ON - LINE

 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
 
 
 
  A Helyi Tanács hatáskörei
 a 2001 / 215-ös újraközölt Helyi Közigazgatási Törvény előírásainak megfelelően
 
 
 
36-os cikkely, (1): A Helyi Tanácsnak kezdeményezési joga van és határozhat a törvényelőírásoknak megfelelően minden helyi érdekeltségű problémakörben, kivéve azokat, melyeket már átruháztak törvény révén más helyi vagy országos szintű közintézmények felé. 
 1. A Helyi Tanács a következő hatásköri kategóriákat érvényesíti:
a) a helyi érdekeltségű közintézmények, közérdekű szolgáltató társaságok és polgármester szakapparatusával kapcsolatos szervezés és működési feladatkörök,  
b) a község vagy város társadalmi – gazdasági és környezetvédelmi fejlődésével kapcsolatos feladatkörök
c) a község, vțros vagy megyei jogú város magán- és közvagyonának kezelésével kapcsolatos feladatkörök 
d) az állampolgárok felé nyújtott közérdekű szolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatkörök
e) az országos és nemzetközi szintű intézmények-közötti együttműködési feladatkör ellátása.
 1. A 2-es bekezdés a) pontban megfogalmazott feladatkörök ellátására a Helyi Tanács:
-  elfogadja a község, város vagy megyei jogú város helyi tanácsának szervezési és működési szabályzatát
- a törvény előírásainak megfelelően a polgármester javaslatára elfogadja  a helyi érdekeltségű közintézmények, közszolgáltatások és polgármester szakapparatusánakl létrehozására, megszervezésére és  tisztkésjegyzékére vonatkozóan, illetve, a helyi érdekeltségű közérdeket végző szolgáltató társaságoknak az újraszervezésére és tisztségjegyzés módosítására vonatkozó hozhat döntéseket.
 1. A 2-es bekezdés b) pontban megfogalmazott feladatkörök ellátására a Helyi Tanács:
  • a polgármester javaslatára elfogadja a helyi költségvetést, a hitelekkel kapcsolatos átutalásokat, a költségvetési tartalékok és költségvetés év végi zárasával kapcsolatosan
  • a törvényi előírásoknak megfelelően előírja és elfogadja a helyi adókat és illetékeket  
  • a törvényi előírásokat betartva, a polgármester javaslatára elfogadja a helyi érdekeltségű befektetésekre vonatkozó munkálatok technikai-gazdasági dokumentációját
  • elfogadja a közigazgatási egységre vonatkozó gazdasági, szociális és környezetvédelmi stratégiát
  • biztosítja a munkálatok elvégzését és elfogadja a szükséges intézkedéseket, melyek szükségesek a vízellátás és környezetvédelmi területre vonatkozó európai integráció során vállalt kötelezettségek implementációjára és megfelelésére vonatkozóan
 (5) A 2-es bekezdés c) pontban megfogalmazott feladatkörök ellátására a Helyi Tanács:
 • a törvény előírásainak megfelelően  határozhat a község, város vagy megyei jogú város közérdekű javainak koncessziójára, bérbeadására vagy ügyintézésére, illetve, esetenként a helyi érdekeltségű közszolgálgatásokra vonatkozóan
 • a törvény előírásainak megfelelően határozhat a község, város vagy megyei jogú város magánérdekű javainak eladásáról
 • a törvény előírásainak megfelelően határozhat az utcanevekről, piac elnevezésekről vagy közérdekű célpontok odaítéléséről vagy cseréjéről
 1. A 2-es bekezdés d) pontban megfogalmazott feladatkörök ellátására a Helyi Tanács:
a) A törvényelőírásainak megfelelően ellátja a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó feladatait, melyek a hatásköreiben is megvannak fogalmazva és a következő területekre vonatkoznak:
-           tanügy
-           a gyermekvédelem, fogyatékkal élő emberek, idősek és más szociális szükségletekben lévő csoportok részére nyújtandó szociális szolgáltatások
-           egészségügy
-           kultúra
-           ifjúság
-           sport
-           közbiztonság 
-           sürgősségi helyzetek
 • környezetvédelem és környezet helyreállítása
 • a történelmi és építészeti műemlékek, továbbá a parkok, nyilvános kertek és a természetvédelmi területek megőrzése, helyreállistása és értékeinek fejlesztése
 • hidak és közutak
 • közhasznú közösségi szolgáltatások: vízellátás, földgáz, szennyvíz és csatornázás, közvilágítás, helyi tömegközlekedés.
 • Szociális-közösségi koordinációs tevékenység
b) határozhat a törvény előírásainak megfelelően a tanügyi és egészségügyi dolgozóknakfizetés pótlékok és más jellegű kedvezmények odaítéléséről
 1. a törvényi előírásoknak megfelelve, támogatni tudja a vallási közösségek támogatását
d) kérvényezhet jelentéseket a polgármestertől, alpolgármestertől és a helyi közérdekű szolgáltatást végző társaságok vezetőitől
            e) dönthet szociális lakások építéséről, a lakások odaítélésének kritériumairól
            f) kérhet a polgármestertől és a helyi közérdekű szolgáltatásokat végző társaságok vezetőitől specifikus tájékoztatókat és  jelentéseket
 1. A 2-es bekezdés e) pontban megfogalmazott feladatkörök ellátására a Helyi Tanács:
a) dönthet a törvény előírásainak megfelelően más román vagy külföldi jogi személyekkel való együttműködésről vagy társulásról, annak érdekében, hogy közösen végezhessenek  helyi közérdeknek megfelelő projekteket, munkálatokat és tevékenységeket .
b)dönthet a közigazgatási-területi egység testvérkapcsolat létrehozásáról más országokban található községekkel, városokkal vagy megyei jogú városokkal  
 1. A Helyi Tanács döntést hozhat a község, város vagy megyei jogú város díszpolgári címnek az odaítéléséről romániai vagy külföldi magánszemélyek részére, egy saját maga által kidolgozott szabályzatnak megfelelően. Ugyanezen szabályzat alapján vissza is vonhatja a címet.
 2. A Helyi Tanács bármilyen más jellegű tevékenységet is végezhet melyet a törvény előírásainak megfelelőek.     
 
Utolsó oldalakat látogatott meg: