Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal
Válasszon nyelvet  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
        Consultare

     Taxe şi impozite

         ON - LINE

 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 

Polgármester Feladatkörei
 
 • Feladatok, melyeket az állam képviselőjeként gyakorolt előjogok
 • - a polgármester az anyakönyvvezető hivatalnoki és gyámhatósági tisztet tölti be, illetve biztosítja a helyi közérdekű szolgáltatások működtetését, továbbá ellátja a választásokkal, népszavazással vagy napszámlálással kapcsolatos szervezési feladatokat. A polgármester más jellegű feladatokat is ellát, melyek törvény által vannak megszabva.
 
 • A helyi tanácssal való kapcsolattartásból eredő feladatkörök
- az év első negyedévében a helyi tanácsnak bemutatja a közigazgatási egységre vonatkozó gazdasági, szociális és környezetvédelmi jelentését
- a helyi tanács kérésére bemutat bármilyen más jellegű jelentést és információt
- kidolgozza a stratégiai projekteket, melyek a közigazgatási egység gazdasági, szociális és környezetvédelmi helyzetére vonatkozik és a helyi tanács felé terjeszti jóváhagyásra
 
 • A helyi költségvetéssel kapcsolatos feladatkörök
- a fő hitelutalványozó szerepkört tölti be
 • összeállítja a helyi költségvetés tervezetet és a költségvetési év záró számláját, melyeket a helyi tanács felé terjeszti elfogadásra
 • a törvénykeret előírásainak megfelelően, a közigazgatási egység nevében kezdeményez hitelszerződés tárgyalásokat és értékpapír kibocsátásokat
 • a szakosztály révén, ellenőrzi a területi adószervezetnél az adófizető megfelelő regisztrációját, okirat szerinti székhelye vagy munkapont függvényében
 
 •   A polgároknak nyújtandó közszolgáltatásokra vonatkozó feladatkörök
 • a helyi közérdekű közszolgáltatások koordinációja, melyek elvégzése a szakosztályok révén történik meg vagy a helyi érdekeltségű közszolgáltatást és közműveket végző egységek által
 • sürgősségi helyzetek megelőzésére és kezelésére irányuló intézkedéseket hoz
 • intézkedéseket tesz  a  36-os cikkely (6) bekezdés a)-d) pontjaiban említett területeken szükséges konkrét tevékenységek megszervezésére és kivitelezéséhez
 • meghozza a szükséges intézkedéseket a statisztikai adatok leltározásának tekintetében és a 36-os cikkely (6)-os bekezdés a)-d) pontjai szerint a helyi érdekeltségű közszolgáltatás elvégzésének felügyelete és ellenőrzése, illetve a területi-közigazgatási egységhez tartozó köz- és magántulajdonú javak felügyelete és ellenőrzése.
 • A saját szakapparátusával, a helyi közérdekű intézményekkel és cégekkel kapcsolatban, kinevez, szankciókat helyez kilátásba, a törvény előírásainak betartásával  módosításokat és felfüggesztéseket hozhat a munkaszerződések vagy szolgáltatási viszonyokban
 • A törvény szerint előírtaknak megfelelően a kivitelezett városrendezési tervet a helyi tanács elé terjeszti ennek elfogadása érdekében, és ennek betartásáért fog tevékenykedni
 • Törvényben és más jogszabály előírásokban megfogalmazottaknak megfelelően kibocsátja azokat az egyezményeket és engedélyeket, melyek az ő hatáskörébe tartoznak.  
 • Felügyeli a munkálatok elvégzését és megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a környezetvédelmi és az állampolgárok felé nyújtott vízközszolgáltatásokat az európai integrációs folyamatban vállalt kötelezettségeknek megfelelőek legyenek. A saját hatásköréhez tartozó tevékenységek betartására, a polgármester együttműködik a minisztériumok alá tartozó közszolgáltatókkal és más központi szintű közigazgatási hivatalokkal, illetve a megyei tanáccsal.
 • A helyi érdekeltségű intézmények és közszolgáltatói vállalatoknak vezetőinek kinevezése a törvény előírásainak megfelelően polgármesteri javaslat által és a helyi tanács révén elfogadott szabályzat szerint kerül majd versenymegszervezésre.
 
 
 
 
 
Utolsó oldalakat látogatott meg: