Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal
Válasszon nyelvet  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
        Consultare

     Taxe şi impozite

         ON - LINE

 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

Alpolgármester feladatkörei________Módosított 19.05.2016
Alpolgármester feladatkörei
 
 
Megfelelően a 2001 / 215-ös számú Helyi Közigazgatási törvénynek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölve
Polgármester és alpolgármester
61-es cikkely:
 1. A községeknek és városoknak van egy polgármestere és egy alpolgármestere, illetve, a megyeközpontú megyei jogú városoknak van két alpolgármestere, kiket a törvénynek megfelelően választanak meg. Az alpolgármesterek nem lehetnek egyben helyi tanácsos tisztségben is.
 2. A polgármester részt vesz a helyi tanács gyűlésein, és joga van arra, hogy nézőpontot fejtsen ki bármely témakörben, melyek megvitatásra kerülnek
 3. Az egész időszakra amíg a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri feladatköröket ellátja, a más intézményeknél, helyi közérdekű cégeknél, országos közérdekű társaságoknál, állami- vagy magántöbbségi tulajdonú kereskedelmi társaságoknál meglévő munkaszerződéseket fel kell függeszteni.
 4. Az egész időszakra míg a polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget betöltik, egy a törvény által előírt fizetési díj illeti meg.
62-es cikkely:
A polgármesteri, illetve alpolgármesteri tisztség a következőkel van összeférhetetlenségben:  
a) a 30-as cikkely (1)-es bekezdésénél előírt tisztséggel és minőséggel, melyek megfelelően lesznek alkalmazva
b) bármilyen vezetői tisztség betöltésével egy kereskedelmi társaságnál ahol az állam vagy egy közigazgatási egység többségi tulajdonos, vagy az országos társaságoknál, országos szintű közérdekű cégeknél vagy az önálló ügyvitelű társaságoknál
c) bármilyen másik jellegű köztisztviselői tevékenység vagy tisztség, kivételt képezve az oktatói tisztségek, illetve a egyes tisztségek  a civil szervezetek és alapítványok keretén belül.
 66-os cikkely:
 1. A polgármester egy közérdekű hatósági tisztséget lát el. Egyben a helyi közigazgatási egység vezetője, és a polgármesteri hivatal szakaparátusának vezetője és koordinátora.
 2. A polgármester felel a helyi közigazgatási hivatal jó működéséért is, a törvényi keret betartásával.
 
68-as cikkely:
 1. A polgármesternek a következő főfeladatai vannak:
- az állampolgárok alapjogainak és alapszabadságainak betartása, az Alaptörvényben előírtanak a betartása, illetve végrehajtani a törvényeket, a Románia Elnökének rendeletei, a Kormány határozatait és rendeleteit, továbbá meghozza a szükséges döntéseket a központi intézmények rendeleteinek vagy utasításainak megfelelően és a megyei tanács határozatok gyakorlatba ültetésének támogatására.
 •  biztosítja a helyi tanácsi határozatok gyakorlatba ültetését. Abban az esetben ha bármely határozatot úgy értelmez, hogy az illegális lenne, az elfogadásától számított 3 napon belül értesíti a prefektust.
 • javasolhatja a helyi tanácsnak a referendum általi lakóssági konzultációt a különleges jelentőségű helyi problémakörökben. A helyi tanács határozatai alapján, a törvénykeret előírásainak megfelelően, megteszi a szükséges lépéseket a konzultáció megszervezésének tekintetében.
 • évente vagy amennyiszer szükséges bemutat a helyi tanácsnak beszámolókat a község vagy város szociális és gazdasági helyzetre tekintettel, annak megfelelően, hogy milyen hatáskörei vannak a helyi közintézményeknek, illetve, olyan jellegű beszámolókat, melyek a helyi tanácsi határozatok végrehajtásának módjáról szólnak.
 • A járványok, természeti csapások és tűzesetek megelőzésére, illetve további terjedés ellen tesz intézkedéseket az állam szakosodott hivataljaival együttműködve. Ennek érdekében hozhat döntéseket a lakosság, vállalkozók és a község vagy város intézményeinek  mobilizációjára, melyek kötelezően be kell tartsák a katasztrófa időszakra vonatkozó védelemi és beavatkozási intézkedések tervei szerint.
 • A törvény előírásainak megfelelően meghozza a szükséges intézkedéseket a közterületeken megtartandó gyűlések tekintetében
 • a szakszolgáltatókkal együttműködve, ellenőrzi a közegészségügyi és higiéniai helyzetet a nyilvános helyeken, illetve a lakosság felé eladásra szánt termékek tekintetében
 • a törvényi előírásoknak megfelelően megtesz minden szükséges intézkedést az állatok által hozott veszélyhelyzetek megelőzésére és leküzdésére
 • ellenőrzése alá tartozik a piacok, vásárok, parkok és szórakozóhelyek ellenőrzése és meghoz minden szükséges döntést az itteni tevékenységek jó működés tekintetére. 
 • A helyi közszolgáltatásokat vezeti, biztosítja az anyakönyvvezetői hivatal működését, felügyeli a szociális segélyek és szociális jellegű intézkedéseket
 • Felelős a községhez vagy városhoz tartozó köz- és magántulajdonú javak  leltározásáért és felügyeletéért.
70-es cikkely:
 • A kinevezése utáni 30 napban, a polgármester megbízza az alpolgármestert vagy alpolgármestereket a feladatköreiket, megfelelően a 68-as cikkelynek (1)-es bekezdés  j), m), p), r), v), x) és y) pontjainak előírásai alapján.
 • Az anyakönyvi hivatalhoz tartozó feladatkörökkel megbízhatja az alpolgármestert, a jegyzőt vagy más közhivatalnokot kinek van ehhez kapcsolódó szaktudása.
 
78-as cikkely:
 • Az alpolgármestert, illetve alpolgármestereket a helyi tanács tagjai közül fogják megválasztani, titkos szavazással, a tanácsosok többségi szavazata alapján. Az alpolgármesteri kinevezés egészen a helyi tanács mandántumáig szól.
 • Az alpolgármester leváltását hivatalából a helyi tanács teheti meg, a polgármester vagy a tanácsosok 1/3 javaslatára, és utólag megszavazva a tanácsosok 2/3 többségével.
79-es cikkely:
Az alpolgármester azokat a feladatköröket fogja ellátni, melyekkel a polgármester a 70-es cikkelynek megfelelően meg fogja bízni .
 
 
 
Utolsó oldalakat látogatott meg: