Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal
Vissza:HomeÖn itt van:JEGYZőI FELADATKöRöK
Válasszon nyelvet  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
        Consultare

     Taxe şi impozite

         ON - LINE

 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
A 2001/215-ös törvénynek megfelelő Jegyzői feladatkörök
 
85-ös cikkely:
(1) A törvény előírásainak megfelelően, a Jegyző a következő főfeladatköröket láthatja el:
  • kötelező módon részt vesz a helyi tanács gyűlésein
  • a jogi területhez, anyakönyvvezetői hivatal, gyámhatóság és szociális védelemhez kapcsolódó tevékenységeket és részlegeket koordinálja.
  • Ellenjegyzi a helyi tanácsi határozatokat, felelősséget vállalva ezen a törvényes kereteinek betartásáért, ellenjegyezve azokat a határozatokat, melyeket törvényesnek ítél meg.
  • A polgármester által hozott rendelkezéseket törvényességi szempontból ellenjegyzi.  
  • Figyeli a levelezés törvény által előírt határidejének  a betartását
  • Biztosítja a  helyi tanács által megszavazott és a polgármester által hozott rendelkezéseknek a közintézmények, hatóságok és polgárok felé történő közlését, ennek meghozatala után 10 napon belül, ha a törvény nem rendelkezik más -féle határidőről.
  1. A polgármester meghatározása alapján, a jegyző koordinálhat a helyi közigazgatási szakapaártusból más részlegeket is .
86-os cikkely: A jegyző hivatalából való elbocsátása , illetve a fegyelmi szankció csakis a prefektus hatásköre alá tartozik, és a helyi tanács 2/3-os többségi szavazata alapján hozható meg, a kezdeményezés joga, miután áttanulmányoztak egy közigazgatási jelentést a tevékenységére való tekintettel a polgármester vagy a tanácsosok 1/3 szavazata alapjánhozható meg . 
 
Utolsó oldalakat látogatott meg: