Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal
Válasszon nyelvet  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
        Consultare

     Taxe şi impozite

         ON - LINE

 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 


Informatii privind lucrarile de investitii -proiecte

si cereri de finantare pentru proiecte depuse spre aprobare, aprobate si finalizate, realizate de Primaria Comunei Paleu sau in colaborare

 

Anul 2011

    1. Titlul proiect propus : ’’Conservarea si Protectia habitatelor naturale din situl Natura 2000 ROSCI 0267 Valea Rosie, Judetul Bihor’’ cerere de finantare depusa la  Ministerul Mediului si Padurilor–OI POS Mediu Cluj-Napoca Program Operational Sectorial Mediu 2007-2013  Axa Prioritara 4. Proiect in care sunt partenerii:  Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bihor si Comuna Paleu care este lider de proiect.

    2. Titlul lucrarii: ,,Asfaltare drum comunal DC 37 Cetariu - Uileacu de Munte pe o distanta de 2300 m,,

                                                                                                       Executat: 31.07.2011

  3. Titlul lucrarii: ,,Asigurare de avarie a sursei pentru sistemul centralizat de alimenare cu apa a localitatii Saldabagiu de Munte, Comuna Paleu,,  

                                                                                                        Termen: 30.12.2011

   4. Titlul lucrarii: ,,Executare retea de alimentare cu apa, str. Ghioceilor, localitatea Saldabagiu de Munte, comuna Paleu,,

                                                                                                       Termen: 31.12.2011

  5. Titlul lucrarii: ,,Executare retea de canalizare menajera str. Ghioceilor, localitatea Saldabagiu de Munte, comuna Paleu,, 

                                                                                                                                           Termen:31.12.2012 

    6. Titlul lucrarii: ,,Amenajare parc ambiental in localitatea Saldabagiu de Munte,,      

                                                                                                          Termen: 31.12.2011

 

 Anul 2010

1. Cerere de finantare depusa la Administratia Fondului de Mediu Bucuresti in cadrul programului vizand protectia resurselor de apa, sistem integrat de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare pentru proiectul cu titlul     ,,Introducerea sistemului de canalizare menajera in localitatea Paleu com. Paleu, jub. Bihor,,    

 
2. Cerere de finantare depusa spre aprobare si finantare la Administratia Fondului de Mediu Bucuresti avand titlul ,,Introducerea sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera pe raza teritorial administrativa a comunei Paleu, sat Saldabagiu de Munte, Uileacu de Munte si Paleu,,  

 3. Lucrare in executie ,,Capela cu copertina in comuna Paleu, satele: Paleu, Uileacu de Munte si Saldabagiu de Munte,,   

                                                                                                         Termen: 31.12.2012

 4. Proiect in implementare ,,Alimentare cu apa in localitatea Uileacu de Munte comuna Paleu, judetul Bihor,,

                                                                                                                                          Termen: 05.07.2012 

5. Consiliul Local Paleu este membru fondator in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP in implementarea proiectului ,, Sistem de managment integrat al deseurilor la nivelul judetului Bihor,, , proiect finantat de catre Ministerul Mediului -  POS Mediu axa Prioritara 2  

6. Comuna Paleu face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, APAREGIO,, ADI care se ocupa cu implementarea proiectului cu titlul: ,, Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor,,

 

     Anul 2009

   1. Cerere de finantare depus in cadrul programului de  finantat cu fonduri FEADR  : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, cod Masura 322, proiect cu titlul ,, Infiintare gradinita cu program prelungit in localitatea Paleu, comuna Paleu; Modernizare drumuri si strazi in localitati ale comunei Paleu, judetul Bihor; Dotare camin cultural in localitateta Paleu, comuna Paleu;

Acest proiect nu a fost aprobat deoarece din lipsa fonduriilor in cadrul programului. 

2. Comuna Paleu a fost partener de implementare in cadrul proiectului cu titlul ,, Sistem integrat de gestionare a deseurilor in spatiul rural al Zonei Metropoitane Oradea,, proiect finalizat de implementat rezultand societatea de colectare a deseurilor menejere S.C. COMPANIA REOSAL S.A. la care Primaria Paleu este membru.   

                                                                                                    Perioada : 2006 -2009

3. Proiect finalizat de implementat: ,,Amenajare parc ambiental in localitatea Paleu, judetul Bihor,,  Proiect finantat de Administratia Fondului pentru Mediului Bucuresti in cadrul Programului vizand imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatii.

                                                                                                     Perioada : 2007-2009

4. Proiect finalizat de implementat 2009 ,, Sala de sport de 150 de locuri in localitatea Paleu, comuna Paleu, judetul Bihor,,

 
5. Executat : Modernizarea drumului comunal DC 10 Uileacu de Munte – Paleu 

 
Utolsó oldalakat látogatott meg: